U bent hier

Over IKPM

De Industriële Kring Peel en Maas (voorheen Industriële Kring Helden e.o.) werd officieel opgericht in 1977. De iKPM heeft als doelstelling het stimuleren van een zo goed mogelijk ondernemingsklimaat in de gemeente Peel en Maas.
We werken aan deze doelstelling door enerzijds de gezamenlijke belangen van onze leden op economisch gebied te behartigen en anderzijds natuurlijk door het bevorderen van contacten tussen leden onderling.

In het kader van de belangenbehartiging overlegt het bestuur van de iKPM op regelmatige basis met het gemeentebestuur van Peel en Maas. Denk dan aan zaken als de regionale samenwerking tussen gemeenten, structuurplannen, bewegwijzering, bereikbaarheid, de kwaliteit en collectieve beveiliging van industrieterreinen.
Daarnaast heeft de iKPM een hechte relatie met de Limburgse Werkgevers Vereniging. De voorzitter maakt deel uit van het LWV kringbestuur Noord-Limburg en het ambtelijk secretariaat van de iKPM wordt ingevuld door de LWV. Zo vindt er informatie-uitwisseling met collega verenigingen en de LWV plaats en worden de iKPM-belangen door de LWV op provinciaal niveau behartigd.

Lid van de iKPM zijn werkgevers (directieleden), gevestigd in de gemeente Peel en Maas, die actief zijn in de industrie, zakelijke dienstverlening, transport / logistiek of de bouw met tenminste 10 medewerkers. Momenteel telt onze achterban circa 40 leden.

De contributie voor het iKPM-lidmaatschap bedraagt in 2017 € 400,--.